Významná životní jubilea českých sborových dirigentek a dirigentů 

 
  Vážené sborové dirigentky, vážení dirigenti, milé sborové zpěvačky, milí zpěváci,
  v této rubrice bychom chtěli připomínat výzamná životní jubilea těch, kteří se zasloužili o rozvoj českého sborového zpěvu, kteří po dlouhá léta stáli a stojí v čele našich sborových těles, těch, jejichž práce si velice vážíme a které máme rádi. Jejich výčet není jistě úplný, proto se těm, které jsme opomněli, velice omlouváme. Víte-li o nich, dejte nám prosím vědět.
       Všem jubilantům spolu s Vámi k jejich životním výročím již dnes upřímně blahopřejeme.
 

 

 

 

Kontakt

www.jirikolar.cz jirkol16@gmail.com