Sborový zpěv a řízení sboru I., II. (Jiří Kolář, Ivana Štíbrová)

 
Skriptum je určeno studentům oboru Sbormistrovství a oboru Hudební výchova na pedagogických fakultách, ale čerpat z něho mohou i sbormistři pěveckých sborů všech kategorií.
 

Kontakt

www.jirikolar.cz jirkol16@gmail.com