VÝZNAMNÁ Jubilea českých "sborových" skladatelů  A SKLADATELŮ CIZÍCH 

   Termínem "sborový" skladatel označujeme skladatele s rozsáhlejší, významnou sborovou tvorbou.
 
  
 
  
 
 
  

Kontakt

www.jirikolar.cz jirkol16@gmail.com