Nové materiály na pomoc učitelům ZUŠ, SPgŠ, konzervatoří a pedagogických fakult

 
  Vadim Petrov: Klavír a akordické značky; Muzicírování
  Hudební skladatel a hudební pedagog prof. Vadim Petrov nabízí učitelům základních uměleckých škol i dalších škol s hudebním zaměřením nový zajímavý materiál s titulem „Klavír a akordické značky“ a „Muzicírování“. Jeho úkolem je metodicky motivovat pedagogy, aby s žáky muzicírovali a aby je naučili tvoření jednoduchých doprovodů k písním podle akordických značek. 
                 ------------------------------------------------

Kontakt

www.jirikolar.cz jirkol16@gmail.com